31 stycznia 2015r. godz.4:55
imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Pogoda na pogodynka.pl IMC
imageInstrukcja obsługi
Instrukcja obsługi programu dla danego modelu telefonu, dostarczana jest zamawiającemu wraz z programem TrekBuddy.Spis treści:

1. Podstawowe informacje o programie i jego przeznaczeniu
2. Instalacja
3. Obsługa programu
4. Nawigacja
5. Komunikacja
6. Dokumentacja podróży
7. Ustawienia
8. Typowe czynności
9. Mapy i atlasy
10. Wymagania techniczne i dodatkowe informacje


Fragment instrukcji obsługi programu:

4. Nawigacja

TrekBuddy udostępnia dwa podstawowe typy nawigacji, tj. nawigację do punktu oraz nawigację po trasie. Z pierwszym mamy do czynienia, gdy interesuje nas dotarcie do określonego celu, z drugim, gdy chcemy ten cel osiągnąć ściśle określoną drogą. Te dwie podstawowe techniki występują zarówno w nawigacji lądowej, morskiej(wodnej) czy też lotniczej.Każda z tych technik może być realizowana z użyciem trybu mapy, kompasu, jak również w oparciu o informacje komputera nawigacyjnego.