Masyw Śnieżnika - atrakcje, ciekawe miejsca 0
Masyw Śnieżnika - atrakcje, ciekawe miejsca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASYW ŚNIEŻNIKA

Masyw Śnieżnika to rozległe i jedno z wyższych w Sudetach pasm górskich, które zamyka od południa Kotlinę Kłodzką. Zaliczamy je do Sudetów Wschodnich. 
Masyw Śnieżnika stanowi rodzaj rozrogu, którego centralnym zwornikiem jest sam Śnieżnik. Odbiega od niego pięć wyraźnych ramion. Ramiona te posiadają postać obszernych, spłaszczonych grzbietów z niewyraźnymi w większości kulminacjami szczytowymi. Poszczególne ramiona oddzielają głęboko wcięte doliny erozyjne, co nadaje Masywowi prawie wysokogórski charakter. Dolne partie Masywu Śnieżnika są silnie rozczłonkowane, bardzo urozmaicone i nie tak wyniosłe.

 

Panorama na Śnieżnik z Czarnej Góry, fot. R. Kaczmarczyk


Centralnym i najwyższym punktem całego Masywu jest rozległa i bezleśna kopuła szczytowa Śnieżnika. Śnieżnik (1425 m n.p.m.) – to najwyższy szczyt na Ziemi Kłodzkiej i polskiej części Sudetów Wschodnich. Kopuła szczytowa leży powyżej górnej granicy lasu i jest doskonałym miejscem widokowym. Znajduje się na niej wieża widokowa. Przy dobrej pogodzie można stąd podziwiać Karkonosze, Masyw Ślęży na Przedgórzu Sudeckim i Beskidy. Na skłonach kopuły szczytowej występują rumowiska kamienne, powstałe w epoce lodowej. Dużą wartość przyrodniczą posiadają murawy i traworośla szczytowe. Występują tu licznie gatunki roślin rzadkich i chronionych oraz sztucznie wprowadzona kosodrzewina. Wraz z partiami boru świerkowego regla górnego są objęte ochroną w rezerwacie krajobrazowym Śnieżnik Kłodzki. 
Na Śnieżniku w latach 1895–1899 wzniesiono kamienną wieżę widokową w kształcie baszty o wysokości 33,5 m. Po wojnie nie była należycie zabezpieczona, a ponieważ groziła zawaleniem, zdecydowano się na jej wysadzenie w 1973 r. Obecnie oddano do użytku nową wieżę widokową, zwaną Wieżą Solidarności polsko-czeskiej.

 

Zasięg mapy Masyw Śnieżnika (1:35 000)

 

MASYW ŚNIEŻNIKA - CO WARTO ZOBACZYĆ?

Śnieżnik 1425 m n.p.m.
Najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika znajduje się na granicy z Czechami. Jako jedyny w masywie wystaje ponad górną granicę lasu, dzięki czemu można z niego podziwiać szerokie panoramy. Przy dobrej pogodzie widoczne są Alpy austriackie odległe o niemal 300 km! Góra opleciona jest gęstą siecią szlaków turystycznych, wejść na nią można niemal z każdej strony. Jedna z łatwiejszych tras prowadzi z Kletna. Na szczycie znajduje się wieża widokowa.
Po zachodniej stronie wierzchołka mieści się schronisko PTTK Na Śnieżniku, a w północnych zboczach góry skrywa się Jaskinia Niedźwiedzia.

Schronisko PTTK Na Śnieżniku im. Zbigniewa Fastnachta
To jedno z najstarszych polskich schronisk. Jego historia sięga XIX w., kiedy z polecenia królewny Marianny Orańskiej, na Hali pod Śnieżnikiem wybudowano tzw. szwajcarkę. Dziś stanowi ona główną część budynku. Od 1950 roku obiekt jest własnością PTTK. W latach 80. XX w., staraniem ówczesnego dzierżawcy Zbigniewa Fastnachta, budynek zmodernizowano i unowocześniono. W podziękowaniu za zasługi schronisko nazwano jego imieniem.

 

Schronisko PTTK „Na Śnieżniku”, fot. R. Kaczmarczyk

 

Wieża Solidarności polsko-czeskiej na Śnieżniku
Wieża o wysokości 34,16 m, z tarasem widokowym na 29,96 m, to następczyni konstrukcji z 1899 r. – wieży widokowej im. cesarza Wilhelma I. Obiekt zajmuje wyjątkowe miejsce zarówno w krajobrazie, jak i historii tego miejsca. Kopuła szczytowa leżąca powyżej górnej granicy lasu, na której znajduje się wieża to doskonały punkt widokowy na całe Sudety i Przedgórze, a przy korzystnych warunkach atmosferycznych nawet na Beskidy czy Alpy!

 

Wieża widokowa na Śnieżniku na okładce mapy Masyw Śnieżnika (1:35 000)

 

KLETNO – zielona dolina u stóp Śnieżnika
Kletno to pięknie położona wieś nad rzeką Kleśnica, u podnóża Śnieżnika. Ze względu na urozmaiconą budowę geologiczną (gnejsy, łupki i marmury) Masyw Śnieżnika jest bogatym obszarem kruszconośnym – występuje tu ok. 60 minerałów. Dzięki temu od XIII w. miejscowość ta była ważnym ośrodkiem górniczym. Do dziś po kopalniach rud żelaza, srebra, miedzi i uranu, a także fluorytu pozostało ok. 40 km nieczynnych podziemnych wyrobisk. Zdecydowana ich większość powstała w latach 1948–1953, gdy w ramach tzw. Kopalni Kowarskich pozyskiwano tu uran na potrzeby Związku Radzieckiego. Po zaprzestaniu wydobycia złóż metodą głębinową, rozpoczęto eksploatację marmurów (do lat 90. XX w.).
Kletno jest dzisiaj wsią o charakterze wybitnie turystycznym, z bogatą bazą noclegową i gastronomiczną, stanowi również doskonały punkt wypadowy na szlaki piesze, rowerowe i narciarskie w Masywie Śnieżnika. Jednak największą atrakcją tej uroczej miejscowości jest Jaskinia Niedźwiedzia wraz z muzeum geologicznym i podziemną trasą turystyczną.

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie
Rezerwat przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – fenomen przyrody o randze międzynarodowej. Jaskinia została odkryta w 1966 r. przez pracowników kamieniołomu marmuru Kletno III, na zachodnim stoku góry Stroma (1166 m), ok. 800 m n.p.m. Prace w kamieniołomie przerwano i przystąpiono do badań. Jaskinia rozwinięta jest na kilku poziomach. Łączna długość odkrytych dotąd sal i korytarzy wynosi ok. 5000 m. To największa jaskinia w Sudetach, posiada unikalną szatę naciekową. Występują tu stalaktyty i stalagmity, stalagnaty, okazałe draperie kalcytowe oraz polewy kalcytowe. Szczególnie ceniona jest szata naciekowa dna jaskini, z dobrze zachowanymi misami martwicowymi i „polami ryżowymi”. W misach na uwagę zasługują kwiaty kalcytowe, jeżyki oraz perły jaskiniowe. Jaskinia jest również bogatym w szczątki kostne „cmentarzyskiem zwierząt plejstoceńskich”. Swoją nazwę zawdzięcza najliczniej występującemu tu niegdyś niedźwiedziowi jaskiniowemu. Trasa turystyczna prowadzi przez najciekawsze fragmenty środkowego piętra jaskini. Z uwagi na ochronę mikroklimatu jaskini, grupy liczą maks. 15 os. i wchodzą co 20 min. 

 

Jaskinia Niedźwiedzia, fot. T. GmerekPodziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie
Trasa zapoznaje z sięgającymi średniowiecza górniczymi tradycjami Masywu Śnieżnika. Zobaczyć w niej można piękne kolorowe wystąpienia minerałów i dowiedzieć się co łączyło Kletno z radzieckimi nuklearnymi planami militarnymi? Na trasie znajduje się podświetlana ekspozycja pt. „Prehistoryczna podróż w Masywie Śnieżnika” przedstawiająca 500 milionów lat ewolucji na tle historii geologicznej tego terenu (rekonstrukcje map paleogeograficznych, dryf kontynentów, procesy skałotwórcze, powstawanie pierwszych organizmów oraz wymieranie gatunków).

Muzeum Ziemi w Kletnie (muzeum geologicze)
Nieopodal parkingu „jaskiniowego”, w niewielkim domu przerobionym z kopalnianego magazynu, gospodarz muzeum – Arnold Niziołek zgromadził efekt dwudziestopięcioletniej zbierackiej pasji. Powstało w ten sposób nietuzinkowe muzeum geologiczne, które zachwyca bogactwem, kolorami i niezwykłością eksponatów. Znaleźć tam można sporą kolekcję minerałów, skał i skamieniałości. Okazy pochodzą głównie z okolic Kletna, są jednak i obce, a kolekcja jest stale uzupełniana nowymi. Tylko tutaj w Polsce można zobaczyć skamieniałe gniazdo z jajami dinozaura. Są też ślady łap dinozaurów z Gór Świętokrzyskich, skamieniałe pnie drzew z okolic Nowej Rudy oraz inne formy życia flory i fauny sprzed 250 milionów lat.

STARA MORAWA
Wapiennik „Łaskawy Kamień” z ogrodem japońskim
Wapiennik „Łaskawy Kamień” w Starej Morawie – zabytek architektury przemysłowej z XIX w. Przez kilkadziesiąt lat służył do produkcji wapna, od lat. 30. XX w. popadał w ruinę. Od 1978 r. budowla jest restaurowana przez Państwa Rybczyńskich, rodzinę artystów-grafików. W wapienniku działa atelier druku artystycznego, w którym zobaczyć można m.in. zabytkowe maszyny drukarskie. Wokół piękny ogród japoński, a w wapienniku taras widokowy oraz obserwatorium żyjących tu nietoperzy – chiropterium.

 

Wapiennik Łaskawy Kamień w Starej Morawie, fot. M. Rybczyński

 

MIĘDZYGÓRZE

„Alpejski” kurort pod Śnieżnikiem
Wieś letniskowa w dolinie Wilczki u stóp Śnieżnika. Powstała jako osada leśna w XVI w., później był tu ośrodek górniczy rud żelaza, lecz największy rozwój zawdzięcza królewnie holenderskiej Mariannie Orańskiej, właścicielce wielkiego obszaru w okolicy, która po 1840 r. założyła pierwsze stawy rybne i domy gościnne. Wkrótce urządzono tu stację klimatyczną z zabudową w charakterystycznym stylu tyrolskim, rozwijały się sporty zimowe, w tym zjazdy rogatymi saniami. Miejscowość jest bogata w różnorodne atrakcje turystyczne.

Zespół budowli sanatoryjnych i pensjonatów
Odkrycie walorów letniskowych Międzygórza w XIX w. zaowocowało powstaniem typowej w owym czasie zabudowy letniskowej. Wybudowano, głównie z inicjatywy Marianny Orańskiej, szereg drewnianych budynków mieszkalnych dla gości, pensjonatów, sanatoriów w modnym stylu alpejskim. Większość tych obiektów przetrwało do dziś, wzbudzając zachwyt przybywających tu turystów. Ciekawym budynkiem, zwanym „Gigantem”, wzniesionym w 1882 r., jest dom wczasowy położony przy ul. Sanatoryjnej 5. Pierwotnie mieściło się w nim sanatorium. Uwagę przyciąga okazała i bardzo urozmaicona bryła budynku.

 

Zabudowa sanatoryjna w Międzygórzu, fot. T. Trulka

 

Ogród Bajek
Ciekawe miejsce na stokach Iglicznej, gdzie w l. 20. XX w. na niewielkim skrawku ziemi leśnik Izydor Kriesten zgromadził najprzeróżniejsze drewniane rzeźby i korzenie. Chciał w ten sposób stworzyć przystań dla Ducha Gór oraz innych postaci z bajek, którymi był bardzo zafascynowany. Kreisten wybudował liczne domki, zamki, z których okien wyglądają czarownice, wiedźmy czy krasnoludki; posadził mnóstwo egzotycznych roślin; założył Źródła Młodości i Miłości. Po wojnie Ogród Bajek nieco podupadł. Swój przedwojenny blask odzyskał dopiero w 2. poł. XX w., kiedy został przejęty przez PTTK.

 

Domek Ducha Gór (Liczyrzepy) w Ogrodzie Bajek w Międzygórzu, © Robert Dródz

 

Wodospad Wilczki
Wodospad na rzece Wilczce to jedna z największych atrakcji Międzygórza. Rzeka spada tutaj ponad dwudziestometrową kaskadą z gnejsowego progu do kotła erozyjnego i dalej płynie głębokim jarem o prawie pionowych ścianach. W poł. XIX w. w czasie zagospodarowywania wodospadu podbudowano próg gnejsowymi głazami (wodospad osiągnął wysokość 27 metrów). W czasie powodzi w 1997 r. większość sztucznie utworzonego progu runęła w dół rzeki. Od 1958 r. otoczenie wodospadu objęto ochroną, utworzono niewielki rezerwat o powierzchni 2,75 ha.

 

Wodospad Wilczki w Międzygórzu, fot. T. Trulka

 

Sanktuarium Maria Śnieżna
Historia tego miejsca sięga 1750 r. Wówczas wójt Wilkanowa przyniósł z pielgrzymki do Mariazell w Styrii figurkę Madonny z Dzieciątkiem (Matki Bożej Śnieżnej) i umieścił ją pod bukiem rosnącym na zboczu Góry Iglicznej. Kiedy drzewo zostało powalone przez burzę, figura ta została przeniesiona do pobliskiej małej drewnianej kapliczki. Wkrótce zaczęto odnotowywać przypadki cudów, których doznali modlący się przed figurką mieszkańcy okolicznych wiosek. W 1781 r. ruszyła budowa sanktuarium maryjnego na miejscu kapliczki. 21.06.1983 r., we Wrocławiu, cudowna figura Matki Bożej Śnieżnej została ukoronowana przez papieża Jana Pawła II. Obecnie jest to największe po Wambierzycach miejsce pielgrzymkowe Ziemi Kłodzkiej.

 

Sanktuarium Marii Śnieżnej na Górze Iglicznej, fot. T. Trulka

 

Schronisko „Na Iglicznej”
Wybudowane w 1880 r. jako gospoda dla przybywających tu pielgrzymów i turystów. Znajduje się obok sanktuarium Marii Śnieżnej. Obecnie funkcjonuje jako prywatne schronisko turystyczne, oferuje 40 miejsc noclegowych.

Kościół pw. św. Józefa
Drewniany kościół parafialny wybudowany w latach 1740–1742, rozbudowany w 1920 r. Dwuspadowy, stromy dach ozdobiony jest pośrodku niewielką sygnaturką. Wyposażenie w większości barokowo-rokokowe. Ołtarz główny oraz rzeźby dłuta M. I. Klahra – najwybitniejszego rzeźbiarza barokowego na Śląsku.

Kościół pw. św. Krzyża
Poewangelicki kościół, wybudowany w 1911 r. w stylu neoromańskim. W otoczeniu obiekt wyróżnia się charakterystycznym stromym dachem.

 

Kościół pw. Świętego Krzyża w Międzygórzu, fot. T. Trulka

 

Zapora
W 1910 r. kilkaset metrów poniżej wodospadu, rzeka Wilczka przegrodzona została tamą o wys. 29 m i szer. 102 m. Jest to zbiornik retencyjny, którego pojemność przekracza 1 mln m3 wody.

 

CZARNA GÓRA RESORT

Czarna Góra Resort to całoroczny ośrodek górski położony w Masywie Śnieżnika. Miejsce zachęca do wypoczynku i aktywności doskonałą infrastrukturą sportową i hotelową oraz zapierającymi dech w piersiach widokami.
W zimie przyciąga narciarzy i snowboardzistów dwudziestoma oświetlonymi trasami o różnym poziomie trudności. W lecie Czarna Góra Resort staje się prawdziwym rajem dla pasjonatów trekkingu, wycieczek górskich i jazdy rowerowej. Dzięki prężnemu rozwojowi do użytku oddanych jest wiele dróg downhillowych, singletracków, tras Family Freeride, a także Bike Park.

Kolej linowa LuxTorpeda na Czarną Górę
Sześcioosobowa, nowoczesna kolej linowa dociera na szczyt Czarnej Góry (1150 m n.p.m.) w kilka minut.

 

Panorama z górnej stacji kolejki na Czarnej Górze, fot. Ośrodek „Czarna Góra”

 

Alpine coaster (kolej grawitacyjna) „Czarna Żmija”
Najdłuższa w Polsce, całoroczna zjeżdżalnia grawitacyjna licząca 950 m bezpiecznego i krętego toru. Zjazd odbywa się jednym z 33 dwuosobowych wagoników wyposażonych w hamulec. Dzieci poniżej 8 lat tylko pod opieką dorosłych.

 

DOLNI MORAVA

Dolní Morava Mountain Resort
Jeden z największych sudeckich całorocznych ośrodków sportu i rekreacji. Położony jest na terenie Republiki Czeskiej, w południowej części Masywu Śnieżnika, w głębokiej dolinie rzeki Morava.
Zimą na narciarzy czekają dwie czteroosobowe koleje oraz 8 tras zjazdowych o łącznej długości 10,4 km. Amatorzy narciarstwa mogą także spróbować swoich sił na specjalnie zaprojektowanych trasach Fun trail, Cross track i Jump trail – każda z mnóstwem muld, skoczni i innych przeszkód do pokonania.
Przez cały rok dział tu górski tor bobslejowy – najdłuższy w Czechach!
W ośrodku tym z całą pewnością nie będą się nudziły dzieci. To przede wszystkim dla nich przeznaczone są takie miejsca rozrywki jak park wodny Mamutka, Piaskowy Świat dla małych odkrywców i archeologów, Leśny Park Przygód oraz ogromny, 13-metrowej wysokości, interaktywny model mamuta.
Największymi jednak atrakcjami w Dolní Morava Mountain Resort są Stezka v oblacích (Ścieżka w chmurach) i Skybridge 721 (most wiszący).

Stezka v oblacích (Ścieżka w chmurach)
Sky Walk, czyli spacer w chmurach, umożliwia niezwykłej konstrukcji wieża o wysokości 55 m, położona na zboczu góry Slamnik (1116 m n.p.m.). Na sam szczyt prowadzi łagodnie wyprofilowana ścieżka, wzdłuż której ustawiono tablice informacyjne. Ze szczytu rozpościera się szeroka panorama na Masyw Śnieżnika, dolinę rzeki Morawy, grzbiety Jeseników i Karkonosze. Z wieży można zejść tą samą drogą lub – to propozycja tylko dla odważnych – zjechać zjeżdżalnią o długości 101 m! Dodatkową atrakcję stanowią tunele rozciągnięte pomiędzy poszczególnymi piętrami oraz tzw. „gniazda” z sieci na wysuniętych tarasach. Pod wieżę można wjechać kolejką linową.

 

Dolní Morava - Ścieżka w chmurach, fot. Centrum Śnieżnik

 

SkyBridge 721 – najdłuższy most wiszący na świecie!
Tuż obok wieży i ścieżki w chmurach znajduje się najnowsza, otwarta latem 2022 r., kolejna atrakcja dla miłośników mocnych wrażeń. Jest nią najdłuższy most wiszący na świecie, rozpięty ponad doliną Moravy. Długość mostu wynosi 721 m, a wysokość nad ziemią w najwyższym miejscu sięga 95 m! Chodnik posiada ażurową konstrukcję, dzięki której każdy spacerujący może spojrzeć w dół i podziwiać dno doliny.

 

Dolní Morava - SkyBridge 721, fot. © Tomas.drapal

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl