Zasięgi map
Polecane strony
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie oraz zapisanie na odpowiednim nośniku.

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.compass.krakow.pl prowadzony jest przez firmę Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000895567,

 
Adres prowadzenia działalności gospodarczej:

Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j.
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3

NIP: 677-17-33-293
REGON: 351199478

Adres korespondencyjny:

Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j.; 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3
tel.: 12 626 14 36;
e-mail: sekretariat@compass.krakow.pl, sklep@compass.krakow.pl

Obsługa Reklamacji – adres korespondencyjny:
Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j.; 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@compass.krakow.pl, sklep@compass.krakow.pl
Numer telefonu: 12 626 14 36
 

Dane opcjonalnego konta do zamówień internetowych

   Właściciel konta:
    Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j.
     30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3
     Bank i nr konta
     Santander Bank Polska S.A.
     73 1500 1979 1219 7001 4676 0000

UWAGA! W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia lub wpisać tytuły, rodzaje oraz ilości zamawianych map. W przypadku map elektronicznych koniecznie proszę podać adres e-mail, na który mają zostać wysłane pliki.

 
Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzeczy ruchome (mapy papierowe) lub pliki cyfrowe - będące przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym https://www.compass.krakow.pl

Sprzedawca – Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j. ; prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3 działający na podstawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000895567, NIP 677-17-33-293, REGON  351199478; adres poczty elektronicznej: sekretariat@compass.krakow.pl, sklep@compass.krakow.pl; numer telefonu: 12 626 14 36

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   (Dz. U. 2014 poz. 827)

 

§ I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j. , 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3 za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym https://www.compass.krakow.pl

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§ II

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego https://www.compass.krakow.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia

4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz ewentualnie numer telefonu i dane do faktury VAT

5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.

6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

§ III

Sposoby płatności za Towar

1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar: system PayU, płatności elektroniczne, pobranie pocztowe, płatności przelewowe

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy: 73 1500 1979 1219 7001 4676 0000. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.

3. Za pośrednictwem systemu PayU akceptujemy płatności zrealizowanie za pomocą:

Karty płatnicze: Karty debetowe i kredytowe, krajowe i zagraniczne. Można płacić tymi samymi kartami - kredytowymi i debetowymi (tzw. bankomatowymi), co w sklepach stacjonarnych. Nie ma żadnej różnicy, gdzie robisz zakupy.

Szeroka oferta przelewów online: 
    

Dokonując wyboru płatności przelewem oraz za pośrednictwem systemu PayU kupujący wyraża zgodę na obciążenie karty/rachunku kwotą zamówienia w chwili zlecenia płatności. Zamówienie realizowane zgodnie z niniejszym regulaminem.

4. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk listonosza Poczty Polskiej.


§ IV

Terminy płatności za Towar

1. W przypadku wyboru płatności „przedpłata na konto”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po 14 dniach od złożenia zamówienia  zamówienie jest anulowane. 

2. W przypadku „Płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk listonosza Poczty Polskiej.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU płatność następuje w chwili składania zamówienia. Zamówienie realizowane jest po potwierdzeniu płatności przez PayU. Potwierdzenie z reguły generowane jest w ciągu nie więcej niż 1 godziny od chwili realizacji transakcji.

4. W przypadku wyboru opcji  odbiór w siedzibie firmy ) konsument jest zobowiązany odebrać zamówienie w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po tym terminie zamówienie jest anulowane. 
 

§ V

Sposoby dostawy

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem:
- przewoźnika - Poczty Polskiej: po dokonaniu przedpłaty za towar lub po wybraniu opcji "Przesyłka za pobraniem"
- kuriera DPD
- elektronicznie  link  do pliku lub kod rejestracyjny w liście e-mail

2. Wybór sposobu dostawy map papierowych jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia. Pliki cyfrowe dostarczane są tylko elektronicznie

3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ VI

Termin dostawy

1. W przypadku wybrania przewoźnika "Poczta Polska" dostawa Towaru odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

  • Jeżeli po dokonaniu płatności nie otrzymali Państwo listu e-mail z linkiem lub kodem prosimy o sprawdzenie w swojej elektronicznej skrzynce pocztowej foderu SPAM!

2. W przypadku plików cyfrowych dostawa w postaci listu e-mail z linkiem do pobrania pliku lub z kodem odblokowującym odbywa się w ciągu maksymalnie 1 godziny od zarejestrowania płatności w serwisie PayU.

3. W przypadku wyboru Kuriera DPD dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi. Najczęściej następnego dnia. 


§ VII

Koszty dostawy

1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.

2. Koszty dostawy Towaru są następujące:

- Poczta Polska, po opłacie w serwisie PayU  = 8,00 zł
- Poczta Polska, za pobraniem pocztowym  = 16,00 zł
- Kurier DPD , po opłacie w serwisie PayU  = 16,00 zł
- list e-mail (pliki cyfrowe) = 0,00 zł.


§ VIII

Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

  a) pisemnie na adres Sprzedawcy: Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j. ; 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3

  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@compass.krakow.pl

  c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j.; 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3, pok. 128

4. Reklamacja powinna zawierać:

  a) imię i nazwisko Konsumenta,

  b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,

  c) datę wystąpienia wady,

  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

  e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: Wydawnictwo COMPASS Sp. j.; 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3


§ IX

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

  a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: sekretariat@compass.krakow.pl

  b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j.; 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3

  c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j.; 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3, pok. 128

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na końcu niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

6. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  - obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

  - polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym https://www.compass.krakow.pl

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: Wydawnictwo COMPASS Sp. j.; 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3

14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

  e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ X

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl


§ XI

Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.


§ XII

Licencje na oprogramowanie i mapy cyfrowe

1. Mapy cyfrowe

Kupującemu "mapy cyfrowe" udzielamy licencji na wykorzystywanie pliku z mapą we własnym zakresie, oraz wykonanie jednej kopii na nośniku CD, w celach archiwizacyjnych. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie plików map, w szczególności: wielokrotne wykonywanie kopii plików i dalsze rozpowszechnianie, publikowanie pliku z mapą (lub jej fragmentów) w internecie lub innych mediach, umieszczanie pliku z mapą w jakiejkolwiek bazie danych.

2. Mapy do telefonów komórkowych

Kupującemu "mapy do telefonów komórkowych" udzielamy licencji na wykorzystywanie pliku z mapą we własnym zakresie, oraz wykonanie jednej kopii na nośniku CD, w celach archiwizacyjnych. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie plików map, w szczególności: wielokrotne wykonywanie kopii plików i dalsze rozpowszechnianie, publikowanie pliku z mapą w internecie (lub jej fragmentów) lub innych mediach, umieszczanie pliku z mapą w jakiejkolwiek bazie danych.

3. Program TrekBuddy

Kupującemu program TrekBuddy zostaje udzielona licencja na wykorzystywanie programu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie licencyjnej, oraz wykonanie jednej kopii na nośniku CD, w celach archiwizacyjnych. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie plików programu, w szczególności: wielokrotne wykonywanie kopii plików i dalsze rozpowszechnianie, publikowanie plików programu w internecie lub innych mediach, umieszczanie plików z programem w jakiejkolwiek bazie danych. Nabywca programu TrekBuddy uzyskuje dostęp do polskiej pomocy technicznej programu po podaniu swojego numeru zamówienia.


§ XIII

Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:

  a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

  b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

  a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

  b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,

  c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.


_____________________________________________________________________________________
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)


Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j.

ul. Podchorążych 3

30-084 Kraków


Odstępuję od umowy sprzedaży w ramach następujących towarów:

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)


Data i Podpis konsumenta

(tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 


(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl